Konspekt zbiórki wędrowniczej o Żołnierzach Wyklętych

Temat:

Żołnierze Wyklęci (Niezłomni). Historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Antykomunistycznego 1945–1963.
Czym jest dla nas patriotyzm?

Cele:

 • Poznawcze:
 • Zdobycie wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych
  (Niezłomnych).
  Zapoznanie wędrowników z ważnym i wyjątkowym miejscem
  – panteonem Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych)
  na warszawskich Powązkach Wojskowych.
  Zapoznanie wędrowników z ideą i zasadami kuźnicy.
 • Wychowawczy: Krzewienie patriotyzmu i dumy z własnej
  historii.
 • Kształceniowy: Kształcenie umiejętności wyrażania własnego
  zdania i wyciągania wniosków.

Konspekt zbiorki Żołnierze Wyklęci PDF 

Konspiracja 2015. W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Gra Miejska „Konspiracja 2015. W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” jest przedsięwzięciem, którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego, znanych jako Żołnierze Wyklęci (Niezłomni) – ich działań i pobudek jakimi się kierowali.

W ramach gry „Konspiracja 2015” startujący mają możliwość wcielenia się w oddziały żołnierzy powstania antykomunistycznego, walki ze ścigającymi ich agentami NKWD, wykonania akcji dywersyjnych, opatrywania rannych, obsługi wykrywacza metalu czy zjedzenia typowo żołnierskiego obiadu. Uczestnicy w aktywnej formie zdobędą wiedzę o życiorysach najbardziej znanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Ze względu na wysoki stopień zaawansowania rozgrywki gra przeznaczona jest dla uczestników powyżej 15 roku życia. Dla młodszych uczestników gra może okazać się zbyt skomplikowana, a wiedza przekazywana w jej trakcie zbyt trudna do przyswojenia. Startujący zgłaszają się do gry w zespołach liczących od 5 do 9 osób. Startujące zespoły rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej i starszej. Zespół do odpowiedniej kategorii wiekowej kwalifikuje organizator, w zależności od wieku uczestników w danym zespole. Gra składa się z dwóch etapów: I – zadanie do wykonania przed grą, II – gra miejska w obszarze warszawskiej dzielnicy Wola w godzinach 9-19.

 

Konspekt